29.06.2016 - Wysyłka Jednolitego Pliku Kontrolnego na bramkę Ministerstwa Finansów

 Z przyjemnością zawiadamiamy, że zakończyliśmy prace nad transmisją Jednolitego Pliku Kontrolnego na bramkę Ministerstwa Finansów.

 

W systemie Advantec ERP przygotowaliśmy specjalną opcję do generowania plików JPK w zakresie 5 struktur JPK obsługiwanych przez nasz system:

 1.    JPK_KR – księgi rachunkowe

 2.    JPK_WB – wyciągi bankowe

 3.    JPK_MAG – magazyn

 4.    JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

 5.    JPK_FA – faktury VAT

 Nie zostały zaimplementowane struktury JPK:

 1.    JPK_PKPIR – podatkowa księgowa przychodów i rozchodów

 2.    JPK_EWP – ewidencja przychodów

Ponieważ system Advantec ERP nie prowadzi w/w ewidencji w ramach swojej funkcjonalności.

Dla każdego z obsługiwanych plików system umożliwia zapis pliku JPK do wskazanej lokalizacji celem np. przekazania do właściwego urzędu na zewnętrznym nośniku danych.

Dla plików obsługiwanych (poza JPK_FA) system umożliwia bezpośrednią transmisję elektroniczną do testowego systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów. Mechanizm transmisji realizuje operację podpisu elektronicznego w formacie Xades-Bes oraz wspiera automatycznie operacje kompresji, dzielenia i szyfrowania danych na podstawie algorytmów AES254 oraz RSA na podstawie oficjalnego pliku do szyfrowania asynchronicznego (Klucz publiczny do szyfrowania.pem) udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dla każdego obsługiwanego pliku uzyskaliśmy w testach dokument UPO potwierdzający prawidłowość przekazywanych danych, sposób transmisji i szyfrowania danych.

Dokument JPK_FA jest przygotowywany poprawnie pod kątem udostępnionych schematów Xsd (ze strony Ministerstwa Finansów), lecz bramka testowa eDeklaracji zwraca błąd niezgodności ze schematem Xsd. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za JPK ze strony Ministerstwa Finansów, którym zgłosiliśmy nieprawidłowość w działaniu systemu do odbioru plików JPK – i oczekujemy na wskazanie błędu w przesyłanych plikach lub poprawieniu mechanizmu wczytywania po stronie Ministerstwa Finansów.

Ponieważ na obecny stan wiedzy pliki JPK_FA mają być przekazywane na żądanie w związku z czym mogą być przekazane na nośniku zewnętrznym – czyli bez konieczności transmisji danych w sposób elektroniczny

Zespół Advantec Software ITC