05.01.2017 - System Advantec ERP został zintegrowany z systemem masowej wysyłki sms serwersms.pl

Dzięki integracji z systemem do wysyłki SMS możliwe jest powiadamianie użytkowników o operatorów o zdarzeniach wymagających natychmiastowej uwagi niezależnie od zalogowania się operatora do systemu. Takie rozwiązanie szczególnie jest przydatne w przypadku zakładów, których pracownicy charakteryzują się dużą mobilnością bez stałego dostępu do systemu.

W ramach zdefiniowanej funkcjonalności możliwe jest:

  1. Powiadamianie operatorów o statusach dokumentów w ramach wewnątrzzakładowego procesu akceptacji dokumentów
  2. Powiadamianie operatorów o akcjach związanych z realizacją zadań budżetowych
  3. Wysyłka wiadomości w oparciu o zdarzenia i komunikaty pochodzące z modułu CRM
  4. Wysyłka wiadomości pochodzących z modułu LIMS w zakresie planowania pobierania prób oraz nadzoru nad aparaturą laboratoryjną
  5. Wysyłka monitów płatności w oparciu o rozliczenia z kontrahentami
  6. Budowa własnych schematów wysyłki wiadomości w oparciu o dowolne dane zawarte w systemie

 

Platforma SerwerSMS.pl - narzędzie do masowej komunikacji mobilnej

Platforma oferuje kilka rodzajów komunikatów mobilnych SMS, MMS, SMS VOICE / VMS. Narzędzie dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji na smartfona oraz w komunikacji zdalnej API dzięki, której można zaimplementować komunikację mobilną we własnym oprogramowaniu lub skorzystać z gotowych integracji takich jak integracja z Advantec ERP.