29.06.2018 - Advantec ERP gotowy na Split Payment

Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.

Split payment. Na czym polega?

Split payment polega na tym, że płatność za towary lub usługi jest dzielona na dwie kwoty: kwotę netto (np. 1000 zł) oraz kwotę pokrywającą podatek VAT (23 proc., a więc 230 zł). Podziału płatności automatycznie dokona bank.

Pieniądze na pokrycie kwoty netto trafią na konto firmowe dostawcy, natomiast środki na pokrycie podatku popłyną na jego specjalny rachunek VAT, który znajdzie się pod nadzorem fiskusa. Taki specjalny rachunek VAT od 1 lipca 2018 r. będzie miał każdy podatnik VAT, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający konto firmowe. Zostanie on mu założony automatycznie, bez konieczności składania wniosków.

System Advantec ERP jest przygotowany w pełni na obsługę mechanizmu podzielonej płatności. Zmiany objęły głównie mechanizm przygotowania przelewów, ale dotyczyły także całego obszaru związanego z przygotowaniem płatności.

Rozwiązanie dotyczące SplitPayment (Płatność podzielona) służy do przygotowywania poleceń zapłaty w trybie podzielonych, gdzie w poleceniu przelewu musi być zawarta informacja o kwocie VAT zawierającej się w kwocie przelewu, która trafi na wydzielone subkonto odbiorcy przelewu.

Zakupy i koszty

System przechowuje informację o poleceniu zapłaty w trybie płatności podzielonej przez kolejne rodzaje dokumentów/operacji uczestniczących w procesie zakupu/rejestracji kosztu - począwszy od wprowadzenia Faktury Zakupu, poprzez wprowadzanie dekretacji faktury kosztowej a skończywszy na poleceniu wygenerowania przelewu.

Faktura zakupu

Okno faktury zakupu zostało rozszerzono o znacznik "Płatność podzielona". Znacznik ten będzie przeniesiony na dekret księgowy podczas automatycznej dekretacji faktury zakupu wraz z niezbędnymi informacjami o kwocie VAT i pozostałymi informacjami.

Dekret księgowy

Dekret księgowy został uzupełniony o możliwość zaznaczania "płatności podzielonej" zarówno w oknie dekretacji dowolnej jak i rejestrowej. znacznik zostanie przeniesiony na dokument księgowy podczas dekretacji dokumentu do księgi głównej i będzie zaprezentowany w oknie podglądu dekretu.

Przelewy

Informacje o znaczniku "Płatności podzielonej" są wykorzystywane podczas przygotowania polecenia zapłaty z systemu Advantec ERP. Jedną z możliwości przygotowania przelewu jest wygenerowanie przelewu na dowolną kwotę dla kontrahenta systemu Finansowo-Księgowego. Drugą (zalecaną) funkcjonalnością jest przygotowywanie przelewów na podstawie rozrachunków systemu Finansowo-Księgowego. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system przygotowuje wszystkie niezbędne dane do wygenerowania przelewu w trybie "Płatności podzielonej". Każdy przelew będzie widoczny w oknie "Przegląd wystawionych przelewów" i będzie zawierał pełną informację o trybie przygotowania przelewu.

Pobierz ulotkę